Case Installatiebedrijf

Vraag van de klant

Het bestuur van een aantal dochterbedrijven op het gebied van technische installatie en advies heeft het plan opgevat de bedrijven te integreren in één organisatie. Doel is het bereiken van synergievoordelen en een gemeenschappelijke benadering van de markt met één gezicht naar buiten. Voordelen worden vooral verwacht door het efficiënter inzetten van de capaciteit van de technische staf, het combineren van technische expertise en het stroomlijnen van de organisatie en de belangrijkste werkprocessen.
Het bestuur vraagt CG Advies om een procesmatige en inhoudelijke ondersteuning om te komen tot de juiste strategische beleidsvorming.

Aanpak

  • Opstellen van een ‘roadmap’ en aanpak voor het proces.
  • Voorbereiding eerste brainstorm sessies, begeleiding van de bespreking en vastlegging van de resultaten.
  • Uitwerken en vastleggen van de hoofdlijnen van strategische keuzes en de consequenties.
  • Ondersteuning bij de aanpak voor de communicatiestrategie en het informeren van het operationeel management en de medewerkers via interne communicatie (nieuwsbrieven).

Resultaat

  • Zakelijke en overzichtelijke vastlegging van de bestaande situatie, de uitgangspunten voor de nieuwe strategie, waaronder de gezamenlijke kernwaarden en de
    onderscheidende positionering in de markt.
  • Meerjaren doelstellingen uitgewerkt op het gebied van financiële resultaten, marktpositie, personeel, organisatie en IT ondersteuning.
  • Uitgangspunten vastgelegd voor de branding- en marktcommunicatiestrategie.
  • Overdrachtsdocument voor de volgende stap in de operationele uitwerking opgeleverd.

Contact

Heeft u interesse in onze diensten of bent u benieuwd naar wat wij concreet voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op of kom langs!

030-662 42 83

Wattbaan 51-11, 3439 ML Nieuwegein