CASE HANDELSINFORMATIEBUREAU

Vraag van de klant

Een internationaal werkende handelsinformatiebureau heeft CG Advies benaderd met de vraag een prototype te ontwikkelen voor het verzamelen en presenteren van ‘business intelligence’. Dit prototype zou een combinatie moeten zijn van kredietmanagement en een concurrentie- analyse. Het model moest ook een beeld geven van de toekomstige informatieverstrekking door de opdrachtgever.

Aanpak

  • Ideeën in kaart brengen voor nieuwe producten, product design en ‘fact finding’.
  • Medewerkers betrekken bij de nieuwe vormen van informatieverzameling en -verstrekking. Haalbaarheid en wenselijkheid onderzoeken.
  • Inzicht krijgen in de toepassing van nieuwe technologieën.
  • Uitzoeken van marktconsequenties voor alle belanghebbenden.

Resultaat

  • Medewerkers zijn betrokken en hebben gemotiveerd meegedacht over het prototype en nieuwe producten.
  • Door het gebruik van moderne technieken zijn de standaarden voor informatieverzameling, informatieverstrekking en presentaties eenvoudig aanpasbaar.
  • Informatie wordt via internet aan klanten aangeleverd.
  • De klantwaarde van het nieuwe product is sterk verhoogd.

Contact

Heeft u interesse in onze diensten of bent u benieuwd naar wat wij concreet voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op of kom langs!

030-662 42 83

Wattbaan 51-11, 3439 ML Nieuwegein