CASE BOUWONDERNEMING

Vraag van de klant

Een bouwbedrijf is ontevreden over de prestaties van de leverancier waaraan de IT- dienstverlening is uitbesteed. De regieorganisatie, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de IT-dienstverlening, wordt teveel in beslag genomen door zaken die niet lopen en door conflicten. Het bouwbedrijf wil verantwoord overstappen naar een andere IT-leverancier. Er is behoefte aan begeleiding bij deze overstap en bij de inrichting van de nieuwe serviceorganisatie.

Aanpak

 • Mandaat om met de leverancier over de kwaliteit van dienstverlening te spreken.
 • Nadere beoordeling om direct verbetermaatregelen te treffen of aan te sturen op afbouw/einde contract.
 • Evaluatie / aanpassing verantwoordelijkheden / taakomschrijvingen regiefunctie.
 • Nieuw ontwerp voor de inrichting van de beheerorganisatie en het  leveranciersmanagement.
 • Bij overstap naar nieuwe leverancier: direct na de selectie intensief samenwerken in het definiëren en uitwerken van de nieuwe ITIL-processen.
 • De bestaande ‘service level agreements’ en leverancier-KPI’s kritisch beoordelen op effectieve werking voor alle stakeholders.
 • Aangepaste specificaties zorgvuldig bespreken en na aanpassingen invoeren.

Resultaat

 • De regieorganisatie heeft een duidelijk en herkenbaar profiel gekregen met meer invloed op de kwaliteit van dienstverlening.
 • De betrekkingen met de oude leverancier zijn verbeterd en de druk op de eigen organisatie is afgenomen.
 • De nieuwe leverancier is goed ingewerkt. Het zorgvuldig bespreken van de inrichting van de processen heeft duidelijk gemaakt waar de leverancier tekortschiet in kwaliteitsmanagement, houding en deskundigheid.
 • Leverancier en regieorganisatie zijn goed geïnformeerd over ieders verantwoordelijkheden voor het IT-beheer tijdens de transitie. Zij hebben elkaar in sessies goed leren kennen. De communicatie is verbeterd en ook het tempo waarin verstoringen worden opgelost.
 • De gebruikersorganisatie is goed geïnformeerd over de IT-prestaties die ze mag verwachten, ook na de transitie. Ze is ook goed op de hoogte over wie aanspreekbaar is voor vragen en problemen.
 • Klant en leverancier kennen beiden de bedoelde werking van SLA’s en KPI’s en laten zich in hun gedrag daar ook dagelijks door leiden

Contact

Heeft u interesse in onze diensten of bent u benieuwd naar wat wij concreet voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op of kom langs!

030-662 42 83

Wattbaan 51-11, 3439 ML Nieuwegein