“Loyale klanten en klantgerichte medewerkers zijn bepalend voor waardecreatie en continuïteit.”

 Wat doet CGAdvies

CG Advies staat voor het meetbaar verbeteren van klantwaarde en rendement. De sleutel hiervoor is in de meeste gevallen het verhogen van klantloyaliteit. Met onze klanten werken wij in gerichte programma’s aan het realiseren van klantgerichte processen en een slimme waardeketen. Klantgerichte, betrokken medewerkers worden daarbij de krachtige dragers van de klantgerichte bedrijfscultuur.

U mag van ons niet alleen deskundigheid en flinke zakelijke ervaring verwachten, maar vooral ook passie in het realiseren van verbeteringen voor uw klanten.

Value Profit Chain site

Resultaatgebieden

 

Klanten, producten, markten, medewerkers, management, omvang, structuur, strategie, locatie, stakeholders, omgevingsfactoren – ze zijn uniek voor iedere organisatie. Er bestaan dan ook geen standaardoplossingen voor de belangrijke vraagstukken. Onze aanpak begint derhalve met goed naar u te luisteren en samen helder te definiëren wat de ambitie of probleemstelling is. Pas daarna worden plannen, voorstellen en/of programma’s ontwikkeld en pragmatisch uitgevoerd. Waar nodig worden hierbij professionele analyse-tools ingezet. Bij het effectief in kaart brengen van klantwaardering en medewerkersmotivatie gebruiken wij bijvoorbeeld de onderzoeksmethodieken van Trigon.

Focus op klantwaarde:

 • Klantloyaliteit verhogen
 • Klantretentie verhogen
 • Klant-DNA in kaart brengen
 • Rendement verbeteren

Kijk op de organisatie

 • Klantprocessen analyseren
 • Klantgericht beoordelen
 • Verbetermogelijkheden
 • Prioriteiten vaststellen

Klantgerichte organisatie

 • Waardeketen stroomlijnen
 • Klantbeleving intensiveren
 • Organisatie professionaliseren
 • Bedrijfscultuur versterken

Up-to-date strategie

 • Strategie evalueren
 • Business-model herijken
 • Strategie actualiseren
 • Draagvlak creëren

Case studies

Onderstaande anonieme cases schetsen een praktischer voorbeeld voor u en uw organisatie. Het zijn enkele voorbeelden van de projecten die wij met onze klanten hebben doorlopen. Per case kunt u het vraagstuk lezen. Vervolgens wordt de aanpak voor dit project beschreven en ten slotte zal er ook het resultaat worden omschreven. Klik op een case om hier meer over te lezen.

Installatiebedrijf

installatiethumbnail

Financiële Instelling II

Financieleinstelling2tumbnail

Health & Fitness

healthenfitnesthumbnail

Handelsinformatiebureau

handelsinfothumbnail

Onderwijs

Onderwijsthumbnail

Bouwonderneming

Bouwondernemingtumbnail

Financiële Instelling I

Financieleinstelling1thumbnail

Consultancy & Hardware

consultancythumbnail

Wie zijn wij?

CGAdvies heeft na de oprichting in 2001 een pioniersrol vervuld om “Klantwaarde” en “Service Profit Chain” op de kaart te zetten. Door haar overtuiging en enthousiasme is het belang dat organisaties hieraan nu hechten sterk gegroeid. Vanuit een strategische invalshoek weet CGAdvies medewerkers, organisaties en klanten aan elkaar te verbinden. Medewerker empowerment, bedrijfscultuur en financieel rendement zijn hierbij belangrijke resultaatgebieden. Dikke rapporten zijn geen doel. Wel een meetbare en to-the-point-aanpak die de opdrachtgever aantoonbaar en concreet verder brengt.

CGAdvies bestaat uit een netwerk van zelfstandige adviseurs/consultants. De adviseurs in dit netwerk hebben ieder hun eigen vakgebied, kenmerken, stijl en kwaliteiten. De samenwerking zorgt ervoor dat CGAdvies ook intensievere opdracht kan aannemen, waarop meerdere consultants kunnen worden ingezet.

CGAdvies is gelieerd aan Trigon b.v. en Trigon b.v. zorgt voor een succesvolle uitvoering op o.a. het gebied van Klanttevredenheidsonderzoeken, Klantwaarderingsonderzoeken en MedewerkersMotivatieOnderzoeken.

Klanten waarmee wij hebben samengewerkt

Klanten waarmee wij hebben samengewerkt

Contact

Heeft u interesse in onze diensten of bent u benieuwd naar wat wij concreet voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op of kom langs!

030-662 42 83

Wattbaan 51-11, 3439 ML Nieuwegein